Vonné oleje

Vonnými oleji rozumíme uměle vytvořené produkty, i když některé jejich složky mohou být přirodního původu. Lze je použít stejnými způsoby jako esenciální oleje včetně kosmetiky, avšak nevykazují žádné terapeutické účinky, pouze voní.

Bezpečnostní listy, technické specifikace a deklarace alergenů jsou k dispozici.


0